Specialpædagogisk børnemassage

Specialpædagogisk børnemassage er en ydelse børnehus og dagpleje kan ansøge om. Der kan søges på alle trin jf. "Den Tværfaglige Model”.

I specialpædagogisk sammenhæng er massage og berøring bl.a. et fantastisk redskab til, at vække og dæmpe energi hos børn.
Massagen er særlig brugbar til børn med taktile – og sanseintegrationsvanskeligheder.

Der tilbydes individuelle forløb, hvor barnets kropslige og sanselige udfordringer sættes i fokus.

Praktiske oplysninger:
Institutionen: Det er nødvendigt, at der kan stilles et roligt rum til rådighed.

Forløb: 6 – 8 uger (en til to gange ugentligt af ca. 1½ time pr. gang)

Ydelsen søges pt. direkte ved Ressourcekorpset.

Ansøgningsskema

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Rikke Bonde.

Sidst opdateret: 30.03.2017