Råd og vejledning

Personale i dagpleje og børnehuse kan altid få pædagogisk råd og vejledning.
Kontakt os tidligt, så vi sammen kan lave en forebyggende indsats.

Råd og vejledning gives ift.:

  • Pædagogiske udfordringer omkring et barn eller en gruppe børn.
  • Konkrete problemstillinger i bestemte situationer fx samling, spisning, overgange.
  • Implementering og opkvalificering af pædagogiske tilgange, metoder og midler. 

 

Råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres virkelighed og gives på baggrund af bl.a. observationer. På møder evaluerer og tilpasser vi løbende tiltag sammen.

 

Råd og vejledningsforløb vedr. et barn, kræver forældrenes samtykke.

 

Kontakt en PPL medarbejder - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et råd- og vejledningsforløb.

 

Sidst opdateret: 13.09.2018