Praktisk hjælp

Har et barn i et børnehus behov for særlig hjælp pga. fysiske behov, kan der søges om økonomisk tilskud til at ansætte en hjælper.

I ansøgningen beskrives de opgaver, der er behov for praktisk hjælp til. Dette med henblik på, at vurdere bevillingen.

En bevillingsperiode er som udgangspunkt et ½ år.
Efter endt periode, vil udgiften til timerne blive refunderet.

Praktisk hjælp kræver forældrenes samtykke.

Ydelsen søges løbende. Ansøgningen sendes til spb@viborg.dk.

  
Ansøgningsskema

Sidst opdateret: 26.04.2018