Overgang til skole

Den enkelte skole kan ansøge om ydelsen ”Overgang til skole”, såfremt Ressourcekorpset i forvejen er tilknyttet en opgave vedr. det pågældende barn. Den ydelse børnehuset modtager, forsætter således i skolen. ”Overgang til skole” er et tidsbegrænset forløb, der typisk forventes afsluttet til efterårsferien. Herefter er det skolen, der selv varetager de eventuelle videre tiltag.

Formål
Tilbuddet gives for at sikre barnet, den bedst mulige trivsel ifm. overgang fra børnehave til skole/SFO.
Vi kan være med til at sikre, at relevant viden og erfaring, vedr. barnets behov og pædagogiske metoder, videregives - og i størst muligt omfang implementeres.

 

Sidst opdateret: 29.03.2017