Massage i børnehøjde

”Massage i børnehøjde” er en ydelse børnehus og dagpleje kan ansøge om. Der kan søges på alle trin jf. "Den Tværfaglige Model”.

Der tilbydes et forløb med et teoretisk oplæg for personale samt et praktisforløb med både personale og de børn, man ønsker skal deltage.

Der introduceres redskaber - der kan være med til at lære børnene at finde ro.
Igennem forløbet bliver der dannet en særlig opmærksomhed på nærvær, berøring, ro og tilstedeværelse.
Der bliver sat spot på, hvordan det er muligt at skabe et roligt "rum", som kan frigive ekstra ressourcer i hverdagen.

Ydelsen søges pt. direkte ved Ressourcekorpset.


Ansøgningsskema

Yderligere oplysninger
Link til uddybende beskrivelse eller ydelseskatalog (under udarbejdelse/revidering).

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Rikke Bonde.

Sidst opdateret: 30.03.2017