Fra fravær til fremmøde

”Fra fravær til fremmøde” er et forebyggende tilbud til folkeskoler - når elever i 0-9 kl. har bekymrende fravær. Denne ydelse er et intensivt forløb, hvor fraværskonsulenter hjælper med at vende fravær til øget fremmøde.

Kontakt os gerne hvis fraværet overstiger 10 %. Der kan søges på trin 2 og 3 jf. "Den Tværfaglige Model"

Forudsætninger for bevilling af forløb

  • At forældre har givet samtykke
  • At I er en kommunal folkeskole
  • At I har fulgt kommunens handleguide ”Bekymrende fravær”
  • Vores tilbud er ikke en mulighed, såfremt der er søgt eller ydes hjælp fra Familieafdelingen.

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte fraværskonsulenterne.

Ansøgning
Ydelsen søges ved fraværskonsulenterne.

Visitationsskema til skoler - bekymrende fravær udfyldes og sendes til fkp@viborg.dk

Sidst opdateret: 30.03.2017