Visitationsmøder 2019

Visitationsmøder 2019


Sager skal indsendes til spb@viborg.dk senest 7 kalenderdage inden visitationsmødet (senest klokken 12). Modtages de senere end overstående vil de først komme på næstkommende visitationsmøde.

Starttidspunkt ved visitering til specialpædagogisk bistand:

  • Visitering i juni/august/september - starter op i uge 43

  • Visitering i oktober/november - starter op i uge 1

  • Visitering i december/januar/februar - starter op d. 1. april

  • Visitering i marts/april/maj - starter op i august

     

Revisitationer på dagtilbudsområdet, sager til Sproghuset samt Ressourcekorpset skal senest indsendes til spb@viborg.dk
hhv. den 15. maj og 15. november.

 

Mandag den 14. januar

Mandag den 28. januar

Onsdag den 20. februar

Mandag den 4. marts

Mandag den 18. marts

Mandag den 1. april

Onsdag d. 1. maj

Tirsdag den 7. maj

Tirsdag den 21. maj

Mandag den 3. juni

 

Torsdag den 8. august

Mandag den 19. august

Mandag den 2. september

Mandag den 16. september

Mandag den 30. september

Mandag den 21. oktober

Tirsdag den 5. november

Tirsdag den 19. november

Mandag den 2. december

  

Visitationsmøder i 2020

 

Torsdag den 9. januar

 

Onsdag den 22. januar

 

Torsdag den 6. februar

 

Onsdag den 19. februar

 

Torsdag den 5. marts

 

Tirsdag den 17. marts

 

Torsdag den 2. april

 

Torsdag den 16. april

 

Onsdag den 29. april

 

Tirsdag den 12. maj

 

Torsdag den 28. maj

 

Onsdag den 10. juni

 

Tirsdag den 23. juni

 

Sommerferie

 

Tirsdag den 11. august

 

Onsdag den 26. august

 

Tirsdag den 8. september

 

Torsdag den 24. september

 

Onsdag den 7. oktober

 

Onsdag den 28. oktober

 

Tirsdag den 10. november

 

Torsdag den 26. november

 

Torsdag den 10. december

Sidst opdateret: 31.08.2019