Tildeling af ekstra ressourcer

Såfremt tiltag på niveau 1 jf. Den Tværfaglige Model, ikke har haft den ønskede effekt, ift. pædagogiske udfordringer vedr. et barn eller en gruppe af børn, kan I som børnehus ansøge om Tildeling af ekstra ressourcer – når udfordringen har været drøftet på et møde i Tværfaglig Forum. 

  

Mål
Målet er at implementere de nødvendige pædagogiske metoder og midler, for at øge deltagelsesmulighederne i sunde fællesskaber.

Forløb

Forløbet planlægges på opstartsmødet, med udgangspunkt i og respekt for det arbejde, som allerede har fundet sted, samt den overordnede struktur. Forløb kan være meget forskellige, da mange faktorer spiller ind. Vi vil tage højde for og udgangspunkt i både:

 

  • PPV’ens anvisninger

  • Barnets behov

  • Jeres ønsker og behov

  • Eksisterende viden og kompetencer

  • Relationer og kontekst

  • Ressourcepædagogens observationer

  • Tidlig opsporing og indsats (trivselsskema, analyse og SMTTE)

I et samarbejde mellem forældre, tværprofessionelle samarbejdspartnere, børnehus og ressourcepædagog udarbejdes en handleplan/SM(I)TTE.

 

Forudsætninger for bevilling og ansøgningsprocedure

Procedure for henvisning

Procedure for revisitation

  

Ansøgningsfrister

D. 15. maj og d. 15. november

Vigtigt

At der er villighed til at; indgå i et tæt samarbejde med åbenhed, se på egen praksis og afprøve forskellige metoder og midler.

Henvisningsskema sendes til spb@viborg.dk.
Revisitationsskema sendes til spb@viborg.dk.

 

Sidst opdateret: 23.05.2019