Specialpædagogisk børnemassage

Specialpædagogisk børnemassage er en ydelse børnehuse og dagplejen kan ansøge om. Der kan søges på niveau 2 jf. Den Tværfaglige Model efter et møde i Tværfaglig Forum.

I specialpædagogisk sammenhæng er massage og berøring bl.a. et redskab til, at vække og dæmpe energi hos børn.
Massagen er særlig brugbar til børn med sanseintegrationsvanskeligheder.

Der tilbydes individuelle forløb, hvor barnets kropslige og sanselige udfordringer sættes i fokus.

Praktiske oplysninger
Forudsætning: Det er nødvendigt, at der kan stilles et roligt rum til rådighed.

Forløb: 6 – 8 uger (en til to gange ugentligt af ca. 1 times varighed).

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Heidi Jacobsen.

Sidst opdateret: 04.12.2019