Specialpædagogisk børnemassage

Specialpædagogisk børnemassage er en ydelse børnehus og dagpleje kan ansøge om. Der kan søges på trin 2 jf. Den Tværfaglige Model.

I specialpædagogisk sammenhæng er massage og berøring bl.a. et fantastisk redskab til, at vække og dæmpe energi hos børn.
Massagen er særlig brugbar til børn med taktile – og sanseintegrationsvanskeligheder.

Der tilbydes individuelle forløb, hvor barnets kropslige og sanselige udfordringer sættes i fokus.

Praktiske oplysninger:
Forudsætning: Det er nødvendigt, at der kan stilles et roligt rum til rådighed.

Forløb: 6 – 8 uger (en til to gange ugentligt af ca. 1½ time pr. gang).

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Rikke Bonde.

Sidst opdateret: 23.05.2019