Råd og vejledning

Personale i dagpleje og børnehuse kan altid få gruppebasseret pædagogisk råd og vejledning.
Råd og vejledning i forhold til et enkelt barn kan søges på niveau 2 jf. Den Tværfaglige Model.
Kontakt os tidligt, så vi sammen kan lave en forebyggende indsats.

 

Råd og vejledning gives ift.:

  • Implementering og opkvalificering af pædagogiske tilgange, metoder og midler
  • At understøtte sunde relationer og fællesskaber
  • Bestemte situationer fx samling, spisning, overgange

 

Råd og vejledning tager udgangspunkt i jeres virkelighed og gives på baggrund af bl.a. observationer. Vi laver sammen en konkret målsætning (SMITTE). På møder evaluerer og tilpasser vi løbende tiltag sammen.

 

Råd og vejledningsforløb vedr. et barn, kræver forældrenes samtykke.

 

Kontakt en PPL medarbejder - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et råd- og vejledningsforløb.

 

Sidst opdateret: 14.11.2019