Praktisk hjælp

Har et barn i et børnehus behov for særlig hjælp pga. fysiske behov, kan der søges om økonomisk tilskud til at ansætte en hjælper.

Formålet med bevillingen er, at børnehuset i højere grad, kan have fokus på den pædagogiske opgave. 

I ansøgningen beskrives de opgaver, der er behov for praktisk hjælp til. Dette med henblik på, at vurdere bevillingen.

En bevillingsperiode er som udgangspunkt et ½ år.
Efter endt periode, vil udgiften til timerne blive refunderet.

Praktisk hjælp kræver forældrenes samtykke.

Ydelsen søges løbende. Der søges via Henvisningsskemaet som sendes til spb@viborg.dk.

  

Sidst opdateret: 16.10.2018