Overgang til skole

Den enkelte skole kan ansøge om ydelsen ”Overgang til skole”, såfremt Ressourcekorpset før skolestart er tilknyttet en opgave vedr. det pågældende barn. Den ydelse børnehuset modtager kan således forsætte i skolen. ”Overgang til skole” er et tidsbegrænset forløb, der typisk forventes afsluttet til efterårsferien. Herefter er det skolen, der selv varetager de eventuelle videre tiltag.
 

Formål
Tilbuddet gives for at sikre barnet, den bedst mulige trivsel ifm. overgang fra børnehave til skole/SFO.
Vi kan være med til at sikre, at relevant viden og erfaring, vedr. barnets behov og pædagogiske metoder, videregives - og i størst muligt omfang tilpasses og implementeres.

Vigtigt

  • Husk at indhente forældrenes samtykke.

  • At I som skole og SFO gør jer klart, hvad det er I umiddelbart ønsker hjælp til, på baggrund af den viden I har fået i forbindelse med overgangsmødet.

  • At der er villighed til at indgå i et tæt samarbejde med åbenhed, se på egen praksis og afprøve forskellige metoder og midler.

     

Ansøgningsprocedure

Såfremt børnehuset er tildelt Ekstra ressourcer og dette fortsat ønskes i overgangen, ansøger I via dette skema "Henvisningsskema, dagtilbud herunder overgang til skole".

  • Skoleleder ansøger senest d. 1. maj om ”Overgang til skole”.

  • Overgangskemaet (TOPI), samt en beskrivelse af den ønskede hjælp, vedhæftes henvisningsskemaet.

  • Henvisningsskemaet sendes til spb@viborg.dk

  • Svar på ansøgning kan forventes senest 1. juni.

Råd og vejledning – ”Overgang til skole”

Ønsker skolen at Råd og vejledningsforløbet fra børnehuset fortsættes i overgangen, aftales dette med den pågældende ressourcepædagog på overgangsmødet.

 

Opstart af ”Overgang til skole”

Den pågældende ressourcepædagog kontakter skolen, med henblik på at få aftalt et opstartsmøde inden sommerferien. Det er vigtigt, at kommende samarbejdspartnere fra både skole og SFO deltager.

 

Ved yderligere spørgsmål, kan der rettes henvendelse til teamleder Joan Lindgaard på tlf. 87 87 16 75.

 

 

Sidst opdateret: 23.05.2019