Stressede børn

Et oplæg, som blandt andet handler om, hvad vi kan gøre, når vi kommer til kort over for voldsomt udadreagerende og stressede børn.

Et oplæg, som skaber forståelse for, hvorfor stressede børn ofte reagerer, som de gør og for, hvorfor vi som voksne er nødt til at tage ansvar for at hjælpe dem.

Undervejs ser vi på nedenstående:

  • At skabe sig et overblik - stressmodel
  • Hvad stresser børn
  • Advarselssignaler
  • Hvorfor hjælper skæld ud og konsekvenspædagogik ikke ?
  • Hvad gør vi i situationen ?
  • Hvordan kan vi forebygge ?

Oplægget tager 2 timer. Hertil lægges tid til spørgsmål og debat.

Sidst opdateret: 29.03.2017