Oplæg

Børnehuse og dagplejere kan ansøge om specifikke oplæg. Der kan søges på alle trin jf. Den Tværfaglige Model

Vi tilbyder oplæg, hvor vi deler vores viden og erfaringer. Oplæggene har fokus på temaer, som kan have betydning for, hvad vi får øje på, tænker, prioriterer, og hvordan vi agerer i samspil med børnene.   
 
Vi kommer gerne til et personalemøde eller til en personaledag.

Eksempler på aktuelle emner:

  • Inkluderende børnefællesskaber
  • Hjernesmart pædagogik: Rejsen til amygdala – med en børnegruppe
  • Stressede børn og rogivende pædagogik
  • At arbejde med følelser i børnefællesskabet
  • Visuel struktur i børnehøjde
  • Marte Meo
  • Præsentation af ”Trin for Trin”

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend - 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et oplæg.

Er der ønsker til andre emner, kan der rettes henvendelse til teamleder Joan Lindgaard.

 

Sidst opdateret: 23.05.2019