Massage i børnehøjde

”Massage i børnehøjde” er en ydelse børnehus og dagpleje kan ansøge om. Der kan søges på alle trin jf. Den Tværfaglige Model.

Der tilbydes et forløb med et teoretisk oplæg for personale, samt et praktisk forløb med både personale og de børn, man ønsker skal deltage.

Der introduceres redskaber - der kan være med til, at I kan lære børnene at finde ro.
Igennem forløbet bliver der dannet en særlig opmærksomhed på nærvær, berøring, ro og tilstedeværelse.
Der bliver sat spot på, hvordan det er muligt at skabe et roligt "rum", som kan frigive ekstra ressourcer i hverdagen.

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend - 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Praktiske oplysninger
Oplæg: varer ca. 1 time, dertil kommer evt. spørgsmål og massageøvelser.

Indhold: Teori (hvorfor skal vi lave massage – Hvor og hvordan kan vi lave massagen? – Regler for massage).

Praksisforløb:
3 gange af ca. 1 times varighed.
Til hvert forløb er der et program, hvor forskellige massageformer bringes i anvendelse.
 

Yderligere oplysninger
Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Rikke Bonde.

 

 

Sidst opdateret: 23.05.2019