Massage i børnehøjde

Gruppeforløb
”Massage i børnehøjde” er en ydelse børnehuse og dagplejen kan ansøge om. Der kan søges på alle niveauer jf. Den Tværfaglige Model.

Der tilbydes et forløb med et teoretisk oplæg for personale, samt et praktisk forløb med både personale og de børn, man ønsker skal deltage.

Der introduceres redskaber - der kan være med til, at I kan lære børnene at finde ro.
Igennem forløbet bliver der dannet en særlig opmærksomhed på nærvær, berøring, ro og tilstedeværelse.
Der bliver sat spot på, hvordan det er muligt at skabe et roligt "rum", som kan frigive ekstra ressourcer i hverdagen.

Praktiske oplysninger
Oplæg:
varighed ca. 1 time, dertil kommer evt. spørgsmål og massageøvelser.

Praksisforløb:

3-6 gange efter aftale. Varighed ½-1 time.
Vi kommer med en appetitvækker på, hvad man kan lave med børnene.


Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend - 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte Ann Sigh, Ulla Jensen eller Heidi Jacobsen.

 

 

Sidst opdateret: 14.11.2019