Marte Meo

Marte Meo forløb er en ydelse, som børnehus og dagpleje kan ansøge om. Der kan søges på alle trin jf. Den Tværfaglige Model.

Målet med Marte Meo er, at give den voksne et værktøj til at forbedre kontakt, kommunikation og samspil med barnet.
Metoden bygger på at se de ressourcer, som i forvejen findes hos børn og voksne. Ved at gøre mere af det, der virker, støtter vi barnets udvikling.

Metoden kan bruges til alle aldersgrupper og til at løse mange forskellige udfordringer.
Det kan for eksempel være børn med uhensigtsmæssige kontaktformer. Børn der har svært ved at få plads i børnefællesskaber eller børn, der udviser lavt selvværd. Marte Meo forløb kræver forældrenes samtykke.

Ydelsen søges pt. direkte ved Ressourcekorpset.

Ansøgningsskema

Læs mere:
Marte Meo folder (under revidering).

Sidst opdateret: 23.05.2019