Marte Meo

Marte Meo forløb er en ydelse, som børnehuse og dagplejen kan ansøge om. Der kan søges på alle niveauer jf. Den Tværfaglige Model. 
Forløbet kan også bevilges til forældre, såfremt det har været drøftet på et møde i Tværfagligt Forum jf. niveau 2 Den Tværfaglige model.

Målet med Marte Meo er, at give den voksne et værktøj til at forbedre kontakt, kommunikation og samspil med barnet.
Metoden bygger på at se de ressourcer, som i forvejen findes hos børn og voksne. Ved at gøre mere af det, der virker, støtter vi barnets udvikling.

Metoden kan bruges til alle aldersgrupper og til at løse mange forskellige udfordringer.
Det kan for eksempel være børn med uhensigtsmæssige kontaktformer. Børn der har svært ved at få plads i børnefællesskaber eller børn, der udviser lavt selvværd.

Marte Meo forløb i børnehuse og dagplejen kræver forældrenes samtykke.
Marte Meo forløb i hjemmet kræver forældrenes accept af, at vi undersøger om der er en aktiv sag i Familieafdelingen.

I forløbet filmer vi samspillet mellem barnet og den voksne.

Et forløb består af flere møder mellem den voksne og Marte Meo terapeuten, hvor de sammen ser dele af filmene. Derefter skal den voksne arbejde med et bestemt arbejdspunkt/Marte Meo princip, som terapeuten via analyse af filmene har valgt. Denne proces (optagelse, møde/tilbagemelding, arbejdspunkt) forsætter til det ønskede mål er nået.

Kontrakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et Marte Meo forløb.

 

Læs mere:
Marte Meo folder

Sidst opdateret: 14.11.2019