IKV - Intern Kompetence Vurdering

Barneansigt i cirkel

Dagpleje eller børnehuse kan søge om udarbejdelse af en IKV. Der kan søges på alle niveauer jf. Den Tværfaglige Model. IKV kan være relevant i mange sammenhænge, fx ved tvivl vedr. barnets udviklingsniveau, overgange, opkvalificering af handleplaner mm.

IKV er et elektronisk vurderingsredskab på Legetek.dk, som Ressourcekorpset har licens til. IKV giver et overskueligt og nuanceret overblik over, hvor det enkelte barn vurderes at være i sin udvikling, samt barnets nærmeste udviklingszone.

IKV udarbejdes i tæt samarbejde med barnets kontaktpædagog/dagplejer. Vores erfaring er, at der gennemsnitlig bruges ca. 4-5 timer til drøftelse og besvarelse af spørgsmål inden for de 6 læreplanstemaer.

Udarbejdelse af IKV kræver forældrenes samtykke.

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker en IKV udarbejdet.  

Sidst opdateret: 14.11.2019