Fra fravær til fremmøde

”Fra fravær til fremmøde” er et forebyggende tilbud til folkeskoler - når elever i 0-9 kl. har bekymrende fravær. Denne ydelse er et intensivt forløb, hvor fraværskonsulenter hjælper med at vende fravær til øget fremmøde. 
 

Kontakt os gerne hvis det ulovlige og/eller drypvise fravær over flere måneder overstiger 10 % og igangværende tiltag ikke har den ønskede effekt. Der kan søge på niveau 2 jf. Den Tværfaglige Model. Forløbet kan udvides og fortsætte på niveau 3, såfremt der undervejs i forløbet oprettes en sag i familieafdelingen.

Forudsætninger for bevilling af forløb

  • At der har været afholdt et møde i Tværfaglig Forum inden for det seneste år
  • At forældre har givet samtykke
  • At I er en kommunal folkeskole
  • At I har fulgt kommunens handleguide ”Bekymrende fravær” – vigtigt at sagen er drøftet med fremskudt rådgiver

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte fraværskonsulenterne.

Ansøgning
Ydelsen søges ved fraværskonsulenterne. Visitationsskema til skoler - bekymrende fravær
udfyldes og sendes til fkp@viborg.dk

 

Sidst opdateret: 14.11.2019