Børneyoga

Gruppeforløb
I kan som børnehus og dagpleje ansøge om et BØRNEYOGA forløb på alle niveauer jf. Den Tværfaglige Model.

Vi tilbyder et forløb med et teoretisk oplæg for personalet, samt et praktisk forløb med både personale og en gruppe børn. Forløbet vil have fokus på børneyoga og kropslige øvelser, afspænding/afslapning og åndedrætsøvelser.

Med børneyoga bliver der sat spot på at styrke børnene selvværd, koncentration og kropsbevidsthed.

Praktiske oplysninger
Oplæg
Der tilbydes et kort oplæg for personalegruppen "Hvad er yoga, hvad gør det godt for?"
Varighed ca, ½-1 time.

Praksisforløb
3-6 gange af ca. 30 min. (afhænger af børnenes alder)
Vi kommer med en appetitvækker på, hvad man kan lave med børnene.
I vuggestue og dagpleje anbefaler vi, at børnenes alder er 2-3 år (max. 6-7 børn og en voksen).
I børnehaver anbefaler vi max. 10 børn og en voksen (afhænger af børnenes alder).
Vi udleverer materiale med ideer og informationer til personalet.

 

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte: Ann Sigh, Ulla Jensen eller Heidi Jacobsen.

Sidst opdateret: 14.11.2019