Børneyoga

I kan som børnehus og dagpleje ansøge om et BØRNEYOGA forløb på alle trin jf. Den Tværfaglige Model.

Vi tilbyder et forløb, hvor leg, kropslige øvelser, afspænding/afslapning og åndedrætsøvelser er i fokus.
Yogaen danner grund for, at børnene får en struktureret ramme, der gør det muligt at komme i kontakt med sig selv, samt forbinde sig til roen i sig selv.

Der bliver sat spot på, hvordan det er muligt at skabe et roligt ”rum”, som kan frigive ekstra ressourcer i hverdagen.

Praktiske oplysninger
Forløbet strækker sig over 3 gange af ca. 45 min.
Vi kommer med en appetitvækker på, hvad man kan lave med børnene.
I vuggestue og dagpleje anbefaler vi, at børnenes alder er 2-3 år (max. 6-7 børn og en voksen)
I børnehaver anbefaler vi max. 10 børn og en voksen.
Vi udleverer materiale med ideer og informationer til personalet.

Kontakt en PPL medarbejder (Ressourcepædagog) - eller udfyld og indsend 1. side af samarbejdsaftalen direkte til Ressourcekorpset, såfremt I ønsker et forløb.

Ønskes yderligere oplysninger er I velkommen til at kontakte: Ann Sigh eller Ulla Jensen.


Sidst opdateret: 23.05.2019