Skoler og institutioner

-

 • Deltagelse i møder på skoler og i daginstitutioner
  Psykologerne er altid med til kompetencecentermøder og fokusgruppemøder. Psykologen er mødeleder og har ansvar for at alle bliver hørt, og at der bliver lavet nogen gode aftaler for det videre forløb.

 • Vejledning og sparring til lærere og pædagoger
  Hvis lærere og pædagoger mangler input, viden eller nye ideer til arbejdet med børnene kan psykologen hjælpe med dette gennem vejledning og sparring.

  Vejledning og sparring kan være i forhold til generelle problemstillinger eller et konkret barn.

  Hvis lærere og pædagoger ønsker vejledning og sparring i forhold til en konkret barn, skal forældrene altid give lov til dette ved at give samtykke.

 • Arbejde med grupper af børn
  Hvis der er problemer i en børnegruppe kan psykologen være med til at skabe forandring. Det kan eks. være i forbindelse med mobning, hvor psykologen kan deltage i arbejdet med at få børnegruppen til at have det godt sammen igen.

 • Udarbejdelse af pædagogisk psykologiske vurderinger (PPV)
  En PPV er en pædagogisk psykologisk vurdering. Skoler og institutioner kan bruge en PPV til at vurdere, om et barn har behov for særlig hjælp og støtte (specialpædagogisk bistand) i skolen/daginstitutionen. Forældre skal altid give lov vha. samtykke, at der laves en PPV, og de vil også blive inddraget i processen.

  Undersøgelsen kan eksempelvis bestå af samtaler, observationer og psykologisk testning.

 

 • Alvorlig bekymring
  I enkelte tilfælde kan skolen eller institutionen bede om en PPV uden der er behov for særlig hjælp eller støtte til barnet i skolen/daginstitutionen. Det kan de gøre, hvis der er alvorlig bekymring for barnet, eller at man ikke er lykkedes med at hjælpe barnet trods forskellige indsatser. Her kan en PPV bidrage med ny viden om, hvordan barnet kan komme til at trives igen.

 

 • Henvisning til BUC
  Hvis der er behov for yderligere undersøgelse, kan psykologen i nogle tilfælde henvise til udredning i psykiatrien (BUC). Forældrene skal altid give lov til, at der sendes en henvisning ved at give samtykke.

 

 • Rådgivende samtaler med børn og forældre
  Hvis et barn har det svært, kan psykologen evt. tale med barnet for at blive klogere på, hvad der kan hjælpe. Psykologen kan også snakke med barnet eller forældrene for at rådgive omkring konkrete problemer.
Sidst opdateret: 07.07.2017