Hit med sproget

Børn, der synger

Hit med sproget er en sprogindsats i Viborg Kommunes dagtilbud. I Hit med sproget arbejder man med sprog i små grupper. Formålet er, at børnene bliver bedre på alle sproglige områder, men det er især de lydlige kompetencer, der er i fokus.

I dagpleje og vuggestue danner musik rammen om Hit med sproget.

Kontakt Gitte Kjøge, hvis din institution er interesseret i at være med i Hit med sproget.
Sidst opdateret: 28.03.2017