Vejledning pædagogisk personale

Undervisning

Sproghusets sprog- og flersprogskonsulenter kan hjælpe med vejledning om, hvordan børn lærer sprog, om sprogvurderinger og om hvilke sproglige indsatser man kan sætte i værk i dagplejen, vuggestuen eller børnehaven.

Vejledningen kan foregå over telefonen eller på et aftalt møde hos jer i dagtilbuddet. Vejledningen kan gives til en eller flere personaler eller som et oplæg til hele personalegruppen.

Her kan du læse mere om, hvad vejledningen kan handle om:

Flersprogede børn
Hit med Sproget

Dialogisk læsning
Sprog i hverdagen
Sproggrupper

Sprogvurderinger
Sidst opdateret: 06.04.2020