Sproglige vurderinger

-

Når det drejer sig om et konkret barn, vil Logopæden i de fleste tilfælde lave en sproglig vurdering.

Vurderingen kan bestå af:

  • samtaler
  • observationer
  • testning.

 

Den kan også indgå i en tværfaglig vurdering med andre faggrupper. Den sproglige vurdering danner baggrund for indsatsen ift. barnet.

Indsatsen kan være:

  • vejledning
  • sparring til de voksne
  • undervisning

 

Sidst opdateret: 06.04.2020