Samarbejde

Samarbejde med forældre og andre faggrupper

Vi inddrager forældre med udgangspunkt i forældrenes ressourcer og behov.

Inden start i gruppen deltager forældrene i et fælles møde, hvor der gives relevant information om opholdet i Sproggruppen.

Forældrene, daginstitution samt øvrige berørte (fx kommende skole, psykolog eller andre) inviteres også til opstarts-/udslusningsmøder.

Til det afsluttende møde udarbejdes en skriftlig beskrivelse af barnets udvikling.

I forløbet samarbejder vi desuden fast med en ergoterapeut, som vil komme og være med i gruppen en dag.

Kontakten med forældrene foregår dagligt gennem børnenes mapper, hvor vi hver dag skriver om dagens aktiviteter. Denne mappe må både forældre og pædagoger gerne kigge og skrive i.

Vi forventer, at forældrene undervejs i forløbet kommer ind i gruppen en dag og deltager i den individuelle undervisning af deres barn.
Sidst opdateret: 28.03.2017