Dialogisk læsning

I Sproghuset laver vi kufferter til ’Dialogisk læsning’. En kuffert består af en bog samt forskellige materialer, der knytter sig til bogen.

Bogen læses flere gange på forskellige måder, og der arbejdes i dybden med bogen i en periode. Undervejs er børnene aktive, og der samtales om bogen.

Dette er med til at øge børnenes ordforråd, men gavner også fx sætningsopbygning, koncentration og opmærksomhed.
Sidst opdateret: 28.03.2017