Sproggrupperne

Undervisning af børn

Sproggrupperne underviser børn (3-7 år) med svære tale-/sproglige vanskeligheder. Børnene kommer fra hele Viborg Kommune. De visiteres af børnehavelederen i samarbejde med den talekonsulent, der kommer i barnets daginstitution. Visitationen sker halvårligt.

Der er plads til 12 børn, som er fordelt i 2 grupper. Opdelingen er foretaget ud fra børnenes sproglige udfordringer.

Sidst opdateret: 06.04.2020