Legeteket

Den dag Leopold blev sur

Hvad er et Legetek ?
Legeteket er et sted, hvor man kan komme og låne ting til børn i alderen 0 år til og med 3. kl., der har brug for særlig støtte og stimulering. Det kan være både sprogligt, kognitivt og motorisk.

Hvem kan låne ?
Låneren kan være forældre, fagpersoner, institutioner og skoler i Viborg Kommune, som arbejder med eller har relation til børn med særlige udfordringer.

Hvad kan man låne ?
Legeteket har en samling af udviklingsstimulerende materialer som f.eks. pædagogisk legetøj, sprog -, førskole -, motoriske - og sansemæssige materialer.

Kufferter til dialogisk læsning
I Legeteket er der en stor samling af kufferter til dialogisk læsning. Kufferterne henvender sig fortrinsvis til børn i alderen 0-6 år. Kufferterne kan med stort udbytte bruges i institutionernes sproggrupper og hjemme af forældrene.

Tyngdeposer og specialdyner
Legeteket udlåner tyngdeposer og specialdyner i 3 uger. Forbeholdt børn og unge til og med 10. kl. Formålet med udlånet er, at låneren finder ud af hvilken dyne, der fungerer bedst, inden man selv skal ud at købe en dyne eller søge om tilskud til en dyne ved kommunen.

Råd og vejledning
I Legeteket kan forældre og fagpersoner få rådgivning og vejledning i valget og brugen af materialer, som understøtter barnets niveau og udvikling.

Udlån
Lån kan kun ske ved forudgående aftale pr. telefon eller mail.
Materialerne kan lånes gratis i en aftalt periode både til hjemmet og til institutionen.
Låneren er erstatningspligtig for skader eller bortkomst af lånte materialer.

 

Åbningstider: Kun efter aftale

Ansat i Legeteket: Berit Bossen

Sidst opdateret: 06.04.2020