Høre

Høre

  • Høre-teamet vejleder de voksne omkring børn med mid­lertidige eller varige høretab
  • Teamet kan også give undervisning til børnene i barnets børnehave eller skoleklasse, for at øge fokus på støj og hørelse
  • Der tilbydes AVT undervisning til børn med svære høretab
  • Ved mistanke om APD henviser teamet til ud­redning. Teamet følger op med vejledning, rådgivning og undervisning til bar­net og de voksne omkring det
  • Teamet inviterer til minihøredage, hvor børn med høretab får mulighed for at danne net­værk
  • Teamet tilbyder at afprøve og følge op på nødvendigt høreteknisk udstyr i tæt samarbejde med de voksne omkring barnet
  • Ved overgang til en ungdomsuddannelse giver teamet både den unge selv og det kommende uddannelsessted råd og vejledning

 

Henvisning til høreklinikken

Hvis talehørekonsulenten tænker, at der er behov for at undersøge hørelsen nærmere, kan talehørekonsulenten i nogle tilfælde henvise til høreklinikken. Forældrene skal altid give lov til, at der sendes en henvisning.

 

Sidst opdateret: 07.07.2017