Logopæd

-

Logopæderne tilbyder hjælp til børn og unge fra 0-18 år med tale-, sprog-, kommunikation og hørevanskeligheder.

Logopæderne arbejder sammen med andre faggrupper i PPL. Vi vil medvirke til, at alle børn i Viborg Kommune trives og udvikler sig bedst muligt sprogligt.

Vi samarbejder altid med barnets skole, daginstitution og forældrene, så der opleves sammenhæng. Alle skoler og institutioner i Viborg Kommune har tilknyttet en Logopæd.

  • Deltager fast i Fokusgruppemøder i dagpleje, vuggestue og børnehave
  • Deltager ad hoc i Kompetencecentermøder
  • Tilbyder faste Sprogfokusmøder i dagpleje, vuggestue og børnehave
  • Vejledning og sparring til de voksne omkring barnet
  • Laver sproglige vurderinger
  • Undervisning af børn
  • Laver henvisning til Høreklinikken
Sidst opdateret: 04.12.2019