Matematik

-

PPL´s lærings- og matematikkonsulent tilbyder vejledning og rådgivning til pædagogisk personale og forældre om elever med matematikvanskeligheder.

Konsulenten har et tæt samarbejde med   matematikvejlederne ude på skolerne og tilbyder bl.a.:

  • Testning og udformning af pædagogiske, psykologiske vurderinger (PPV'er)
                     
  • At holde matematikvejledere fagligt opdateret via netværksmøder, vejledning og fælles konferencer

  • Sparring vedr. matematikvanskeligheder og overvejelser omkring prøver på særlige vilkår

  • Oplæg til lærere og pædagoger omkring matematikvanskeligheder og matematisk opmærksomhed

  • Udvikling af matematikindsatsen i Viborg Kommune i samarbejde med skoleafdelingen.

Sidst opdateret: 07.07.2017