Lærings- og matematikkonsulent

-

PPL´s lærings- og matematikkonsulent understøtter udvikling af skolernes matematikundervisning.

Det sker gennem samarbejde med skolernes ledelse samt pædagogisk personale, herunder særligt matematikvejlederne. Samarbejdet tager udgangspunkt i skolernes praksis og behov.

 

I samarbejdet bidrager konsulenten eksempelvis med at:

  • Kvalificere lærere og pædagogers viden, refleksion og praksis omkring matematisk opmærksomhed og didaktiske tiltag.

  • Understøtte skolernes udvikling af inkluderende almen matematikundervisning, opfølgning på evaluering og brug af data.

  • Videndele nyeste forskning og lovgivning på området.

  • Sparre omkring skolernes handleplan for udvikling af matematikundervisningen.

  • Holde matematikvejlederne fagligt opdaterede gennem netværksmøder og vejledning/sparring.

  • Kvalificere indsatser og tiltag omkring elever i svære matematikvanskeligheder.

Sidst opdateret: 15.06.2019