Lærings- og læsekonsulent

-

PPL´s lærings- og læsekonsulenter tilbyder vejledning og rådgivning til pædagogisk personale og forældre til elever i læse- og skrivevanskeligheder på Viborg Kommunes folkeskoler og friskoler.

Læsekonsulenterne har fokus på videreudvikling af sprog og læsefokus for alle elever.

Læsekonsulenterne indgår i PPL’s tværprofessionelle samarbejde om udvikling, rådgivning og vejledning. Læsekonsulenterne har således et tæt samarbejde med det øvrige personale i PPL, de enkelte skoler og skolernes læsevejledere og tilbyder bl.a.

  • At rådgive skolerne om almen og inkluderende læseundervisning med fokus på elevernes skriftsproglige kompetencer.

  • At holde læsevejlederne fagligt opdaterede gennem netværksmøder, vejledning og fælles konferencer.

  • At holde oplæg og spotkurser på skolerne om bl.a. skriftsproglig udvikling, evaluering, læsning og skrivning i alle fag i hele skoleforløbet, inddragelse af kvalificerende it i hele skoleforløbet og fremme skriftsprogsudviklende miljøer.

  • At udarbejde pædagogisk psykologisk vejledning (PPV) og komme med anbefalinger til tiltag i sager med elever i svære læse-skrivevanskeligheder.

  • At sparre med skoler og forældre vedr. elever i skriftsproglige vanskeligheder og overvejelser omkring prøver på særlige vilkår.

  • At koordinere det fælles kommunale tilbud til ordblinde elever, der har brug for et særligt intensivt undervisningstilbud. Det fælles kommunale tilbud er Læsecentret, der er placeret på Houlkær Skole.

Sidst opdateret: 14.03.2019