Lærings- og trivselskonsulent

-

PPL´s lærings- og trivselskonsulenter understøtter udvikling af skolernes inkluderende praksis. De bidrager særligt med fokus på læring, trivsel og deltagelsesmuligheder for alle elever.

Dette sker blandt andet gennem samarbejde med skolernes ledelse og pædagogiske personale, herunder AKT-vejlederne samt øvrige interne vejledere og ressourcepersoner. Samarbejdet tager udgangspunkt i skolernes egne praksisser og behov.

 

I samarbejdet bidrager lærings- og trivselskonsulenten eksempelvis med at:

 • Kvalificere lærere og pædagogers viden og refleksion vedrørende specialpædagogiske tematikker.
   
 • Understøtte udvikling af professionelle læringsfællesskaber.

 • Holde AKT-vejlederne fagligt opdaterede og skabe faglige sparrings- og træningsrum via facilitering af AKT-netværket.

 • Understøtte opfølgning af og brug af data og evaluering i praksis.

 • Facilitere supervision og sparring med AKT-vejledere i lokale AKT-grupper.

 • Understøtte lærerteam gennem fx sparring, co-teaching- og supervisionsforløb.

 • Sparre omkring skolernes handleplan for udvikling af inkluderende læringsfællesskaber.
   
 • Skabe nye handlemuligheder for lærere og pædagoger, der arbejder med elever i udsatte positioner.
Sidst opdateret: 15.06.2019