Lærings- og sprogkonsulenter

-

PPL’s lærings- og sprogkonsulenter understøtter skolerne i deres arbejde med alle elevers sproglige udvikling.

Dette sker blandt andet gennem samarbejde med skolernes ledelser og det pædagogiske personale, herunder interne vejledere og ressourcepersoner. Samarbejdet tager udgangspunkt i skolernes praksis og behov.

I samarbejdet bidrager lærings- og sprogkonsulenterne eksempelvis med at:

  • Understøtte skolernes arbejde med alle elevers sproglige udvikling.

  • Kvalificere lærere og pædagogers viden, refleksion og praksis omkring sproglig udvikling.

  • Understøtte opfølgning og brug af data og evaluering i praksis.

  • Holde ressourcepersoner med fokus på flersprogede elever fagligt opdateret gennem netværksmøder og vejledning/sparring.

  • Kvalificere indsatser omkring flersprogede elevers udvikling.

Sidst opdateret: 08.02.2020