Lærings- og læsekonsulent

-

PPL´s lærings- og læsekonsulent understøtter skolernes udvikling af læseundervisning i alle fag. Dette sker bl.a. gennem samarbejde med skolernes ledelse samt pædagogisk personale, herunder særligt læsevejlederne.

Lærings- og læsekonsulenten samarbejder med Viborg Kommunes folkeskoler og Privat- og Friskoler. Samarbejdet tager udgangspunkt i skolernes praksis og behov.

 

I samarbejdet bidrager lærings- og læsekonsulenten eksempelvis med at:

 • Understøtte skolerne i arbejdet med skriftsproglig udvikling i alle fag.
   
 • Understøtte skolernes udvikling af inkluderende almen læseundervisning, herunder inddragelse af kvalificerende IT. 
   

 • Fremme opfølgning og brug af data og evaluering i praksis. 
   

 • Holde læsevejlederne fagligt opdaterede gennem netværksmøder, vejledning/sparring og fælles konferencer. 
   

 • Videndele nyeste forskning og lovgivning på området
   

 • Koordinere det fælles kommunale tilbud til ordblinde elever, der har brug for et særligt intensivt undervisningstilbud.  
   

 • Kvalificere indsatser omkring elever i svære læse-skrivevanskeligheder.

Sidst opdateret: 15.06.2019