Indlæringsvanskeligheder

-

Læringskonsulenterne i PPL tilbyder vejledning og sparring til pædagogisk personale vedrørende elever med specifikke og generelle indlæringsvanskeligheder.

Specifikke indlæringsvanskeligheder
Specifikke indlæringsvanskeligheder er nedsat funktion på et eller flere områder, der påvirker elevens læring. Dette kan have betydning for elevens udvikling og trivsel.

Læringskonsulenterne kan rådgive personalet om bl.a. elevens udvikling, kompenserende hjælpemidler, pædagogiske tiltag og inkluderende undervisningsmiljø.

 

Generelle indlæringsvanskeligheder
Generelle indlæringsvanskeligheder er varig nedsat evne til indlæring på de fleste områder, og kan have betydning for elevens motivation og trivsel.

Læringskonsulenterne kan vejlede personalet om bl.a. elevens udvikling, tilrettelæggelse af differentiering, forældresamarbejde, pædagogiske tiltag og inkluderende undervisningsmiljø.

Sidst opdateret: 07.07.2017