Flersprogede elever

2 børn

PPL’s lærings- og flersprogskonsulenter tilbyder skolerne råd og vejledning når ny ankomne flersprogede elever påbegynder deres skolegang på den lokale skole.

Lærings- og flersprogskonsulenterne tilbyder bl.a.:

  • Sparring af ledelser, lærere og pædagoger ang. indhold og organisering af basisundervisningen og den supplerende undervisning, samt sproglig udvikling i alle fag
  • Sprogvurderinger

  • Traumehåndtering

  • Observationer ang. trivsel, deltagelsesmuligheder og fagligt udbytte

  • Brobygning fra børnehave til skole, fra basisundervisning til almen undervisning og fra lokal skole til forberedende uddannelsesstilbud og til ungdomsuddannelserne

  • Indsamling og videreformidling af viden på området, bla. via netværk for ledere, undervisere og SFO-personale

Sidst opdateret: 07.07.2017