Adfærd kontakt og trivsel

Læringskonsulent

Læringskonsulenterne i PPL kan tilbyde vejledning og rådgivning til pædagogisk personale og forældre til elever der har det vanskeligt, når det kommer til adfærd, kontakt og trivsel (AKT).

AKT

Fokus vil aldrig kun være på den enkelte elev, men lige så meget på det fællesskab og de vokse, der er omkring eleven.

Målet for AKT-indsatsen er at styrke barnet/klasserne i at indgå i et fornuftig samvær med andre og at sikre at alle børn får et godt udbytte af skoledagen.

 

Sociale og emotionelle udfordringer (SE)

Læringskonsulenterne i PPL kan tilbyde vejledning og rådgivning til pædagogisk personale og forældre til elever med sociale og emotionelle udfordringer. Læringskonsulenten tilbyder:

  1. Procesorienterede forløb ud fra en anerkendende, nysgerrig og resursefokuseret tilgang, hvor formålet er at kvalificere valg og interventionsmetoder, relations dannelse, klasseledelse og læringsstile i de kontekster/arenaer eleven optræder i.
  2. Observationer af den pædagogiske praksis og læringsdynamikker.

  3. I samarbejde med det pædagogiske personale og forældre at arbejde med den enkelte elevs selvbevidsthed, selvforvaltning og social bevidsthed.

  4. Sparring i forhold til forældresamarbejde.

Sidst opdateret: 07.07.2017