Læringskonsulenterne

Læringskonsulent

Læringskonsulenterne understøtter skolernes udvikling af bæredygtige læringsmiljøer, så alle elever i Viborg Kommune får de bedste muligheder for at lære, trives og deltage i udviklende fællesskaber.

Læringskonsulenterne har fokus på børn og unges læring og trivsel. Læringskonsulenterne samarbejder med skolerne ud fra deres forskellige faglige perspektiver: trivsel, matematik, læsning og sproglig udvikling.

Læringskonsulenterne arbejder med generel udvikling af undervisning og læringsmiljøer for alle elever og mere specifikt i forhold til konkret oplevede udfordringer.

Læringskonsulenterne er praktikere med kompetencer, viden og erfaringer indenfor pædagogik, didaktik, læreprocesser og undervisningsdifferentiering. De kompetencer sættes fx i spil gennem praksisnær vejledning, sparring og procesforløb.

Sidst opdateret: 14.06.2019