Læringskonsulent

Læringskonsulent

Læringskonsulenternes opgave er, sammen med de andre faggrupper i PPL, at være med til at sikre, at alle børn i Viborg Kommune trives og udvikler sig positivt.

Læringskonsulenterne er tæt på praksis og kan både hjælpe med at skabe forståelse for, hvorfor noget er blevet svært og komme med input til, hvordan tingene kan lykkes bedre fremover.

Læringskonsulenterne giver både vejledning og sparring til de voksne, som børnene er sammen med i hverdagen i skoler og giver også råd og vejledning til forældre eller børnene selv.

Sidst opdateret: 30.08.2018