Kontakt til PPL

Er du som forældre bekymret for dit barns indlæring, trivsel, adfærd, tale/sprog, hørelse, motorik eller sansebearbejdning, kan du tage kontakt til PPL.

Vi anbefaler, at det sker i samarbejde med jeres barns daginstitution eller skole. På den måde kan vi sammen vurdere barnets samlede situation. Vi kan snakke om, hvordan de vigtige voksne omkring jeres barn bedst støtter dets udvikling.

I kan som forældre også selv henvende jer til PPL, og få kontakt til den person der arbejder med PPL på jeres barns skole eller institution.

Sådan henvender du dig til PPL

Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.

Sidst opdateret: 05.04.2019