Sundhedscenter Viborg

-

Fysio-/ergoterapeuterne arbejder også i Sundhedscenter Viborg.

  • Åben træning hvor børn og unge med behov for fysisk træning kan få tilbudt et forløb med individuelt træningsprogram.
  • Holdtræning for børn og unge med varige funktionsnedsættelser  

 

Åben konsultation 

Hvis I som familie med spæd- og småbørn har behov for vejledning / sparring med fysio-og ergoterapeuter i forhold til Jeres barns motoriske udvikling, har I mulighed for dette efter aftale med Jeres sundhedsplejerske.

 

Fysio- og ergoterapeuterne træffes tirsdage i ulige uger mellem kl. 10.00 - 11.30 i Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, 2. sal.

Fysio-og ergoterapeuterne træffes ikke i skolernes ferieperioder samt på helligdage.

Ved aflysning herudover fremgår dette af hjemmesiden eller ved sekretæren i Sundhedscenteret.

Gå til sundhedscenterets hjemmeside her.

Sidst opdateret: 26.03.2019