Sundhedscenter Viborg

-

STATUS PÅ FYSIO- OG ERGOTERAPEUTERNE PR. 13. MARTS 2020

Vi aflyser vores aktiviteter i Sundhedscenter Viborg grundet Covid 19.

 Det gælder tilbuddene:

  • Åben konsultation
  • Åben træning
  • Holdtræning
  • Behandling af favoritside

Vi melder nyt ud på denne hjemmeside, når vi ændrer status. 

_____________________________________________________________________________

  • Åben træning hvor børn og unge med behov for fysisk træning kan få tilbudt et forløb med individuelt træningsprogram.
  • Holdtræning for børn og unge med varige funktionsnedsættelser  

Åben konsultation 

Hvis I som familie med spæd- og småbørn har behov for vejledning / sparring med fysio-og ergoterapeuter i forhold til Jeres barns motoriske udvikling, har I mulighed for dette efter aftale med Jeres sundhedsplejerske.

Fysio- og ergoterapeuterne træffes mandagei ulige uger mellem kl. 10.00 - 11.30 i Sundhedscenter Viborg, Toldboden 1, 2. sal.

Fysio-og ergoterapeuterne træffes ikke i skolernes ferieperioder samt på helligdage.

Ved aflysning herudover fremgår dette af hjemmesiden eller ved sekretæren i Sundhedscenteret.

Gå til sundhedscenterets hjemmeside her.

 

Sidst opdateret: 14.03.2020