Hjemmetræning

-

Mulighed for hjemmetræning
Forældre kan selv hjemmetræne deres barn, hvis barnet på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for hjælp eller særlig støtte. Det sker med udgangspunkt i Servicelovens § 32.

Forældrene søger selv Viborg Kommune om muligheden. Det er Byrådet, der efter en konkret vurdering godkender, om forældrene skal have mulighed for at udføre træningen i hjemmet helt eller delvist.

Træning udført i hjemmet skal imødekomme de behov, som barnet eller den unge har. Samtidig skal forældrene være i stand til at udføre opgaverne. Træning af barnet i hjemmet skal ske efter træningsmetoder, der er dokumenterbare. Viborg Kommune fører løbende tilsyn med indsatsen over for barnet.

Viborg Kommune skal yde hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste. Kommunen skal også sørge for træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v., når forældre træner et barn eller en ung i hjemmet.
Sidst opdateret: 04.04.2017