Fys/Ergo

-

Fysio-og ergoterapeuterne i PPL dækker 0-18 års området og teamet har deres primære arbejdsområde i dagtilbud og skoler i tæt samarbejde med forældre, personale, ledelse i børnehuse, dagplejen og skolerne samt øvrige faggrupper i Familie og Rådgivning.

Fysio-og ergoterapeuterne arbejder for at understøtte børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber og arbejder med udgangspunkt i et ressourceorienteret syn på børn og unges udviklings- og deltagelsesmuligheder. Fysio-og ergoterapeuterne har fokus på tidlige og forebyggende indsatser i et tværprofessionelt samarbejde.

I fysio- og ergoterapeutteamet varetages også opgaver indenfor Servicelovens § 44 samt Sundhedslovens § 140 og denne træning og rehabilitering foregår på institutioner, skoler og/eller i hjemmet samt ved holdtræning i Viborg kommunes Sundhedscenter i sammenhænge med øvrige indsatser omkring de enkelte børn og unge. I disse opgaver samarbejdes desuden tværsektorielt med regionens sygehuse under samtykke med barnets forældre.

Sidst opdateret: 26.03.2019