PPL -pædagogisk praksis og læring

PPL

PPL er en samlet enhed og samler flere faggrupper: psykologer, talehørekonsulenter, fys/ergoterapeuter, flersprogskonsulenter, sprogkonsulenter, læringskonsulenter, ressourcepædagoger og fraværskonsulenter.

PPL er en enhed for tværgående indsatser 0-18 år, som skal fremme børn og unges deltagelsesmuligheder i sunde fællesskaber.

PPL har til formål at understøtte børn, unge og deres familier samt det pædagogiske personale i at skabe fællesskaber, hvor alle børn indgår.

PPL arbejder med tidlig og forebyggende indsats og sikrer sammenhængskraft med fokus på tværfaglighed.

 

Link til Samarbejdsaftalen

Sådan henvender du dig til PPL

Du er ved at afspille en video på YouTube. Det vil placere en cookie på din computer/telefon/tablet.

Sidst opdateret: 12.06.2020