Undervisningskompetence i fagene

Arbejdet med opfyldelsen af regeringens mål om fuld kompetencedækning i 2020

Viborg Kommune skal sikre, at 95 pct. af alle timer i 2020 varetages af en lærer med undervisningskompetence / tilsvarende kompetence. De 95 pct. omtales som ”fuld kompetencedækning”, og dette gælder alle fag og alle klassetrin.

Lokalt i Viborg Kommune har vi udviklet et samtalemateriale i et samarbejde mellem skoleledere, lærerkreds og forvaltning. Materialet skal understøtte dialogen mellem medarbejder og skoleledelse i forhold til afklaring af undervisningskompetence. Det består af tre elementer:
  1. En guide, der fortæller hvorledes materialet tænkes anvendt
  2. Selve samtalematerialet, der munder ud i en efteruddannelsesplan for den enkelte lærer
  3. Et statusdokument, som læreren kan bruge i ansøgningssammenhænge

 
De tre elementer findes i downloadboksen "Samtalemateriale".

Dialogen om afdækning af undervisningskompetencer er en del af den proces, der fører frem til, at vi i 2020 har fuld kompetencedækning på skolerne i Viborg Kommune. Processen kan beskrives med følgende trin:
  1. Dialogen mellem medarbejdere og skoleledelse
  2. Tilbagemelding til forvaltningen om behov – sker via SkoleIntra
  3. Udarbejdelse af en plan for kurser og uddannelse i fagene frem mod 2020
Sidst opdateret: 24.03.2017