Skolenetværk

En model, der understøtter læring og videndeling på tværs af skolerne i Viborg Kommune

Formålet med modellen er at

  • understøtte skolens ledelser og pædagogiske personale i at blive så dygtige de kan
  • understøtte dialogiske, inddragende processer
  • understøtte lærende, videndelende og udviklende processer på tværs af skolerne i Viborg Kommune
  • kvalificere beslutninger

Fremadrettet ønsker vi at udbygge modellen, så den omfatter såvel skoleledelser som skolernes pædagogiske personale. Både lærer- og pædagoguddannelsen har vist interesse for at understøtte arbejdet i netværkene, der kan have forskellige omdrejningspunkter både fagfaglige, mere generelle pædagogiske udviklingsområder samt de forskellige reforminitiativer.

Netværksmodellen tænkes ind i den fagfaglige kompetenceudvikling og er også en del af vejlederuddannelserne.

Sidst opdateret: 06.04.2017