Udvikling af inkluderende læringsmiljøer

"Udvikling af inkluderende læringsmiljøer" er en praksisnær kompetenceudviklingsindsats, der går på tværs af skoleområdet og Familie- og Rådgivning.

Indsatsen omkring inkluderende læringsmiljøer er politisk initieret og taler ind i flere af Sammenhængsmodellens temaer.   

Formål

Indsatsen har til hensigt at sikre,

  • At flere børn undervises i almenområdet
  • At det pædagogiske personale og ressourcepersoner har styrkede kompetencer i at udvikle inkluderende læringsmiljøer
  • At ressourcepersoner både fra PPL og lokalt på skolerne sættes i spil tættere på praksis
  • At skabe et styrket tværprofessionelt samarbejde i bestræbelserne på at videreudvikle den inkluderende praksis på skolerne

Praksisnær vejledning

Udvikling af inkluderende læringsmiljøer arbejder med en tværprofessionel tilgang, og sammenfletter ressourcepersonens specialviden og lærerens situerede viden i planlægning, udførelse og evaluering af konkrete undervisningsforløb med udgangspunkt i praksisnær vejledning.

Praksisnær vejledning:

  • Er en ændring i vejledningspraksis, der overskrider den dialogbaserede og konsulterende rolle
  • Er samskabende og praksisnær
  • Er kobling af vidensområder
  • Har et dobbelt læringsperspektiv på både elevers og professionelles læring
  • Er kapacitetsopbygning i praksis
Sidst opdateret: 05.11.2019