A.P. Møller Mærsk projekter

Produktionsorienteret læring

Som en del af implementeringen af kommunens animationsstrategi er der sat kompetenceudviklingsinitiativer i gang som følge af den treårige bevilling kommunen har fået via Mærsk-fonden. Omdrejningspunktet for projektet er produktionsorienteret undervisning.

Animationsstrategi

Pædagogfaglighed og læreprocesser

Viborg Kommune har givet forhåndstilsagn om deltagelse i dette AP-Møller-projekt, hvor pædagoger i skolen tilbydes et diplommodul. Formålet med projektet er at styrke pædagogernes faglighed og kompetencer til at indgå i læringsmiljøerne i skolen sammen med lærere, forældre og andre aktører.

Kompetenceudviklingen skal styrke pædagogernes faglighed i skolen, deres viden om målstyret læring samt videreudvikle deres handlekompetencer i forhold til læringsledelse. Projektet skal via en målrettet indsats skabe varige forbedringer i praksis til gavn for børns læring og trivsel.

Vi lærer - it-praksis

Projektet går ud på at kompetenceudvikle lærere og pædagoger på det IT-pædagogiske område. Formålet er, at det pædagogiske personale i højere grad bliver klædt bedre på til at udnytte de IT-muligheder, der kan optimere læring og skabe sjovere og bedre læringsmiljøer.

Sammen skaber vi fremtidens skole (Jet.Net)
– et åben skole projekt

Projektets formål er at løfte kommunens uddannelses- og kompetenceniveau gennem et værdiskabende samarbejde mellem skoler og erhvervsliv. 
Et væsentligt formål er at åbne elever og læreres øjne for de karrieremuligheder der ligger indenfor de naturvidenskabelige fag, særligt indenfor industrien.
Projektet understøtter tanken om åben skole.

Målsætningerne for projektet er at:

  • Lærerne skal uddannes i at tilrettelægge undervisning med kobling til erhvervslivet så mange flere elever får mulighed for at arbejde med rigtige projekter og få indblik i kommende jobmuligheder.
  • Etablere og organisere samarbejder mellem skolen og den lokale virksomhed og opkvalificere lærere så de bedre kan håndtere undervisningen i den åbne skole
  • Uddanne en kommunal ressourceperson/koordinator i kommunen, der efter projektets ophør, bliver det faciliterende bindeled mellem erhvervsliv og skoler og som skal understøtte et lokalt netværk

Gennem projektet får lærerne den nødvendige viden, inspiration og kompetence til at udvikle fællesfaglige forløb i naturfags-undervisning i samarbejde med virksomheder. Skolen deltager med minimum 4 naturfagslærere fra overbygningen.

 

 

Sidst opdateret: 21.06.2016