Trafikfarlige skoleveje

To drenge på cykel

Viborg Kommune er i gang med at trafikvurdere alle skoleveje i kommunen. Vurderingerne vil gælde fra nytår 2019/2020.

Nye vurderinger af trafikfarlige skoleveje

Hvem vurderer skolevejene?

Trafik og Veje har fået bemyndigelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune til sammen med politiet at afgøre, hvilke vejstrækninger, der skal erklæres som trafikfarlige. Byrådet har efterfølgende godkendt vurderingen af trafikfarlige skoleveje på byrådsmødet 21. marts 2018.


Her finder du referatet fra mødet

Hvilke veje vurderer vi?

Vi vurderer veje

 • hvor der bor nuværende eller kommende skoleelever
 • hvor trafikvurderingen er mere end 5 år gammel
 • som ligger uden for byzonerne

Hvorfor vurderer vi skolevejene?

Vurderingen af skolevejene skal være med til at sikre, at alle veje bliver vurderet ud fra samme kriterier, uanset hvilket skoledistrikt de tilhører. 

Hvordan vurderer vi en skolevej?

Vi tager højde for flere ting i vurderingen. Blandt andet: 

 • Bredde på kørebane, rabat og cykelsti
 • Den tilladte kørehastighed
 • Målte hastigheder
 • Hvor mange biler, der kører på vejen i døgnet
 • Mængden af tung trafik
 • Skjulte faremomenter
 • Uoverskuelige bakker og vejsving
 • Vejbelysning
 • Vejbelægning
 • Trafikulykker på vejen

Vejene bliver vurderet i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, på samme måde som man gør det i resten af politikredsen, og i forhold til elevernes klassetrin.

Kriterierne er senest drøftet på møde i Teknisk udvalg den 4. september 2019.

Hvordan kan en skolevej pludselig ændre status fra trafikfarlig til trafiksikker?

Indtil nu er skolevejenes trafikfarlighed blevet vurderet på forskellig vis, afhængig af hvor man bor i Viborg Kommune, og hvornår den seneste vurdering er lavet.
Med de nye vurderinger får alle samme serviceniveau i forhold til skolebuskørsel, uanset hvor man bor i kommunen. Derfor vil du i nogle tilfælde opleve at skolevejen ændrer status fra trafikfarlig til trafiksikker fra den ene dag til den anden.

Hvornår træder vurderingen af de trafikfarlige skoleveje i kraft?

De nye trafikvurderinger gælder fra nytår 2019/2020.

Hvilken betydning kan det få for mit barn?

De nye vurderinger betyder, at skolevejene kan blive kategoriseret anderledes end i dag.

For eksempel kan veje, som i dag er vurderet trafikfarlige for alle elever, fremover ­blive vurderet trafikfarlige for et lavere klassetrin. 
Samtidig kan nye vejstrækninger, som ikke har været vurderet før, blive erklæret trafikfarlige. 

Det kan betyde ændringer i forhold til, om dit barn er kørselsberettiget eller ej, ligesom det kan betyde ændrede køretider for skolebussen. Du vil få besked fra skolen, hvis der sker ændringer for dit barn.

Hvordan planlægger I skolebusruten?

Er en vej erklæret trafikfarlig for dit barns klassetrin, planlægger vi skolebuskørslen sådan, at barnet ikke skal krydse eller færdes langs denne. Dette kan betyde, at bussen ikke nødvendigvis kører den korteste rute, for at få dit barn sikkert hjem.

I følge lovgivningen må eleverne max sidde i bussen i en time og vi tilstræber altid at planlægge ruten, så den bliver så kort som muligt.

Se skolebusruten på din skoles hjemmeside

Hvor lang tid må mit barn sidde i skolebussen?

Turen med skolebus må højst være én time hver vej, som beskrevet i loven og besluttet af Børne- og Ungdomsudvalget.  

Jf. lovgivningen:

Hvem har ret til skolebuskørsel?

Dit barn er berettiget til skolebus, når skolevejen er erklæret trafikfarlig, eller når afstanden mellem hjemmet og skolen er over:

• 0. - 3. klassetrin - 2,5 km
• 4. - 6. klassetrin - 6,0 km
• 7. - 9. klassetrin - 7,0 km

Her kan du læse mere om skolebuskørsel

Hvordan ved jeg om mit barn er berettiget til kørsel?

Du vil blive kontaktet af skolesekretæren på dit barns skole, hvis dit barn er berettiget til kørsel med skolebussen. 

Hvornår får jeg besked om ændringer i busruten?

Du vil få besked fra skolesekretæren på din skole, så snart ruterne er planlagt.

Hvilket serviceniveau har Viborg Kommune for skolebuskørsel? 

Viborg Kommunes serviceniveau følger lovgivningen:

Hvorfor kan mit barn ikke køre med bussen, når den alligevel kører forbi?

Der er i Viborg Kommune i skoleåret 2019/20 lukkede skolebusser. Vi er derfor bundet af lovgivningen, og må kun køre med de kørselsberettigede elever. Altså de elever der opfylder krav om afstand og trafikfarlige veje ud fra deres klassetrin.

Det skal bemærkes, at der fra skoleåret 2020/21 er taget beslutning om åbne ruter. Det er herefter tilladt for alle at benytte skolebussen, hvis der er plads, og de allerede planlagte stoppesteder kan benyttes. Ruterne planlægges stadig kun efter de kørselsberettigede elever.

Kan mit barn få lov til at køre med skolebussen i vinterhalvåret?

Nej se svaret under spørgsmålet Hvorfor kan mit barn ikke køre med bussen, når den alligevel kører forbi?

Hvad gør jeg, hvis skolebussen ikke kommer eller er forsinket? 

Når den lukkede skolebus er forsinket, eller når vejene lukkes på grund af sne, kan du få en notifikation på sms.

Her tilmelder du dig den gratis sms-ordning

Gældende oversigt over trafikfarlige skoleveje (indtil nytår 2019/2020)

Oversigten gælder som hovedregel ikke for veje inden for byzonetavlerne (tavle ”E 55, Tættere bebygget område” opsat efter færdselslovens bestemmelser).

Den gælder heller ikke, hvor vejen helt eller delvist er den sidste strækning før skolen, og hvor skolen ligger inden for samme byzoneområde.

Oversigt over trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje på kort  

Sidst opdateret: 24.09.2019