Trafikfarlige skoleveje

To drenge på cykel

Her finder du en oversigt over trafikfarlige skoleveje i Viborg Kommune.

Oversigt over trafikfarlige skoleveje

Oversigten gælder som hovedregel ikke for veje inden for byzonetavlerne (tavle ”E 55, Tættere bebygget område” opsat efter færdselslovens bestemmelser).

Den gælder heller ikke, hvor vejen helt eller delvist er den sidste strækning før skolen, og hvor skolen ligger inden for samme byzoneområde.

Oversigt over trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje på kort 

Sidst opdateret: 11.07.2019