Trafikfarlige skoleveje

To drenge på cykel

Kort over trafikfarlige skoleveje

Link til trafikfarlige skoleveje.

Hvem vurderer skolevejene?

Trafik og Veje har fået bemyndigelse af Teknisk Udvalg i Viborg Kommune til sammen med politiet at afgøre, hvilke vejstrækninger, der skal erklæres som trafikfarlige. 

Hvordan vurderer vi en skolevej?

Vi tager højde for flere ting i vurderingen. Blandt andet: 

  • Bredde på kørebane, rabat og cykelsti
  • Den tilladte kørehastighed
  • Målte hastigheder
  • Hvor mange biler, der kører på vejen i døgnet
  • Mængden af tung trafik
  • Skjulte faremomenter
  • Uoverskuelige bakker og vejsving
  • Vejbelysning
  • Vejbelægning
  • Trafikulykker på vejen

Vejene bliver vurderet i samarbejde med Midt- og Vestjyllands Politi, på samme måde som man gør det i resten af politikredsen, og i forhold til elevernes klassetrin.

Hvordan planlægger I skolebusruten?

Er en vej erklæret trafikfarlig for dit barns klassetrin, planlægger vi skolebuskørslen sådan, at barnet ikke skal krydse eller færdes langs denne. Dette kan betyde, at bussen ikke nødvendigvis kører den korteste rute, for at få dit barn sikkert hjem.

I henhold til det politisk besluttede serviceniveau må eleverne max sidde i bussen i en time, og vi tilstræber altid at planlægge ruten, så den bliver så kort som muligt.

Se skolebusruten på din skoles hjemmeside

Hvem har ret til skolebuskørsel?

Dit barn er berettiget til skolebus, når skolevejen er erklæret trafikfarlig, eller når afstanden mellem hjemmet og skolen er over:

• 0. - 3. klassetrin - 2,5 km
• 4. - 6. klassetrin - 6,0 km
• 7. - 9. klassetrin - 7,0 km

Her kan du læse mere om skolebuskørsel

Hvordan ved jeg om mit barn er berettiget til kørsel?

Du vil blive kontaktet af skolesekretæren på dit barns skole, hvis dit barn er berettiget til kørsel med skolebussen. 

Hvornår får jeg besked om ændringer i busruten?

Du vil få besked fra skolesekretæren på din skole, hvis ruterne ændres.

Hvilket serviceniveau har Viborg Kommune for skolebuskørsel? 

Viborg Kommunes serviceniveau følger lovgivningen:

Sidst opdateret: 18.02.2020