Trafikfarlige skoleveje

bytrafik i vejkryds

Som hovedregel er oversigten ikke gældende for veje inden for byzonetavlerne, dvs. inden for tavle ”E 55, Tættere bebygget område” opsat efter færdselslovens bestemmelser.

Ligeledes hvor vejen samtidig er den sidste strækning – helt eller delvis – før skolen, og hvor skolen er beliggende inden for samme byzoneområde.

Ved ændring til en trafikfarlig vej kan der gå op til 14 dage, før der kan forventes etablering af buskørsel, til de børn der måtte være berørt af den nye vurdering.

Oversigt over trafikfarlige skoleveje

Trafikfarlige skoleveje på kort

Du kan på kortet klikke på Børn & Unge, og derunder vælge at se trafikfarlige veje på kortet. Derudover kan der søges adresser ud.

 

Sidst opdateret: 03.08.2018