KLC Viborgs transportpulje

Retningslinier for tilskud fra KLC Viborgs transportpulje.

KLC Viborgs transportpulje skal støtte alle dagtilbud og skolers muligheder for at få oplevelser og læringsaktiviteter i Viborg Kommune.
Puljen søges direkte fra klcviborg.dk

  • Kommunale skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events, som er beskrevet på klcviborg.dk    
  • Private skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events fra kulturinstitutioner, som er beskrevet på klcviborg.dk

  • Kommunale skoler og daginstitutioner kan søge om transport til lokale initiativer, som ikke er beskrevet på klcviborg.dk (fx besøg på forældres arbejdsplads, lokale foreninger mm.). Dette gælder dog ikke SFO. Ved lokale initiativer skal der være et samarbejde med en formidler. Lokale udflugter uden formidling eller med elev-til-elev-formidling (fx forestillinger på efterskoler) betales selv.

  • I ansøgningsformularen skal læreren eller pædagogen anslå prisen ved offentlig transport eller angive prisen for transport ved at fremsende et tilbud fra en vognmand. Formularen oplyser, om det er en bestemt vognmand, du skal benytte, eller om der er frit valg. Din administrative medarbejder eller skolesekretær kan hjælpe med telefonnumre på lokale vognmænd. 
       
  • Hver klasse kan få tilskud til maksimum fire besøg ved samme udbyder pr år. Ved større arrangementer for hele årgange, afsnit eller skoler gives et tilskud på højst 10.000 kr.

Brug cyklen og fornuften - så er der råd til, at flere kan komme på tur

KLC Viborg har indført et nærhedsprincip hvilket betyder, at 6. 7. 8. 9. og 10. klasse skal benytte aktiv transport, hvis afstanden til aktiviteten er mindre end 6 km. Cyklistforbundet er behjælpelig med transporten til og fra aktiviteten.
Se Pedalkraft – ja tak

Turbillet fra Midttrafik

Bemærk, at der med en turbillet er billig kørsel i alle zoner hos Midttrafik uden for myldretiden (mellem 8.30 og 15.00). Billetten gælder også uden for kommunegrænsen, men husk at KLC Viborg kun giver tilskud til transport til aktiviteter i Viborg Kommune.
Læs mere om turbilletter

Forhåndsgodkendelse

Der søges efter først-til-mølle-princippet. Det er muligt at søge forhåndsgodkendelse op til 1 år frem, så man kan være sikker på, at transportudgifterne bliver dækket. Puljen deles i to rater for at sikre en jævn fordeling over hele året. 1. rate løber fra januar – juni, og 2. rate fra juli – december.

Fakturering af transportpulje for kommunale og selvejende institutioner

Fakturaen sendes til skolens/institutionens EAN – varemodtages i Prisme og videresendes herefter til vpshs, som betaler fakturaen. Posteringsteksten skal indeholde ld.nr., dato og beskrivelse af arrangementet. 

Fakturering af transportpulje for private institutioner

De private betaler fakturaen (kopi vedlægges skemaet), udfylder skemaet transportgodtgørelse, som ligger på hjemmesiden, og sender det til mc3@viborg.dk, husk at oplyse CVR nr.

Sidst opdateret: 28.03.2019