Tilskud til transport

Principper/retningslinier for tilskud fra ”befordringspuljen”.

Formål:
Formålet med puljen er at give børn og unge fra 0 – 18 år bedre mulighed for at deltage i kulturelle tilbud og arrangementer afviklet i Viborg kommune.

Retningslinjer:
• Tilskuddet gives til kulturelle tilbud og arrangementer, der afvikles i Viborg Kommune.

• Der gives ikke tilskud til kørsel til lejrskoler og udflugter.

• Der reserveres et beløb på 150.000 kr. til dækning af transport til Snapstinget og koncerten med Aarhus jazzorkester.

• Den resterende del af puljen anvendes ud fra ”først til mølle princippet”.

Administrativ procedure:
• Der gives fuld dækning for udgifterne, indtil midlerne er brugt. Når det kan forudses, at puljen vil blive brugt op inden udgangen af kalenderåret, informeres skoler og institutioner.

• Fakturaen sendes til skolens/institutionens EAN – varemodtages i Prisme og videresendes herefter til vpij, som betaler fakturaen.

• De private betaler fakturaen (kopi vedlægges skemaet), udfylder skemaet, som ligger på hjemmesiden, og sender det til ij@viborg.dk, husk at oplyse CVR nr.

Sidst opdateret: 17.03.2017