KLC Viborgs transportpulje

Principper/retningslinier for tilskud fra KLC Viborgs transportpulje.

KLC Viborgs transportpulje skal støtte alle dagtilbud og skolers muligheder for at få oplevelser og læringsaktiviteter i Viborg Kommune. Puljen søges direkte fra klcviborg.dk

Kommunale skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events, som er beskrevet på klcviborg.dk.

  • Kommunale skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events, som er beskrevet på klcviborg.dk.
  • Private skoler og dagtilbud kan søge dækning af transport til alle forløb og events fra kulturinstitutioner, som er beskrevet på klcviborg.dk.
  • Kommunale skoler og daginstitutioner kan ligeledes søge om transport til lokale initiativer, som ikke er beskrevet på klcviborg.dk (fx besøg på forældres arbejdsplads, lokale foreninger mm.). Ved lokale initiativer skal der være et samarbejde med en formidler. Lokale udflugter uden formidling betales selv.
  • I ansøgningsformularen skal læreren/pædagogen anslå prisen ved offentlig transport eller angive prisen for transport ved at fremsende et tilbud fra en vognmand. Formularen oplyser, om det er en bestemt vognmand, som skal benyttes, eller om der er frit valg. Den administrative medarbejder/skolesekretær kan hjælpe med telefonnumre på lokale vognmænd. Eller se skema med priser til forlagt undervisning.   

Brug cyklen og fornuften - så er der råd til, at flere kan komme på tur.
Fra 2018 forsøger KLC Viborg at indføre et nærhedsprincip hvilket betyder, at 6. 7. 8. 9. og 10. klasse skal benytte aktiv transport, hvis afstanden til aktiviteten er mindre end 6 km. Cyklistforbundet er behjælpelig med transporten til og fra aktiviteten. Se Pedalkraft – ja tak

Forhåndsgodkendelse
Der søges efter først-til-mølle-princippet. Det er muligt at søge forhåndsgodkendelse op til 1 år frem, så man kan være sikker på, at transportudgifterne bliver dækket. Puljen deles i to rater for at sikre en jævn fordeling over hele året. 1. rate løber fra januar – juni, og 2. rate fra juli – december.

 

Fakturering af transportpulje for kommunale og selvejende institutioner:

Fakturaen sendes til skolens/institutionens EAN – varemodtages i Prisme og videresendes herefter til vpshs, som betaler fakturaen. Posteringsteksten skal indeholde dato og beskrivelse af arrangementet.

Fakturering af transportpulje for private institutioner:

De private betaler fakturaen (kopi vedlægges skemaet), udfylder skemaet transportgodtgørelse, som ligger på hjemmesiden, og sender det til shs@viborg.dk, husk at oplyse CVR nr.

Sidst opdateret: 17.05.2018