FAQ om anden kørsel

Børn & Unge har samlet svarene på de spørgsmål, som forældre hyppigst stiller, når deres børn bliver kørt af en vognmand.

Svarene handler om kørsel til:

  • special dagtilbud
  • SFO og klub på specialtilbud
  • aflastning
  • aktiviteter såsom ridefysioterapi og svømning samt
  • kortvarig sygetransport, eksempelvis af elever med brækket ben

Se folder om anden kørsel her

 

FAQ

Spørgsmål

Svar

26/6-15:

Kan mit barn blive sat af alene efter kørslen?

Vognmanden skal aflevere dit barn til tredje person, med mindre andet er aftalt.

Når vognmanden tager kontakt til jer for at give besked om afhentning og aflevering, vil han/hun også spørge, om jeres barn kan afleveres uden kontakt til tredje person. Hvis det er tilfældet, skal vognmanden have jeres tilsagn på skrift. 

23/6-15:


Hvor lang må køretiden være?

Køretiden er maksimalt en time, med mindre andet er aftalt.
Er der faste chauffører? Hvis institutionen vurderer, at det er nødvendigt, kan dit barn få en fast chauffører og en fast afløser.

Tager taxichaufføren højde for mit barns særlige behov? 

Har dit barn særlige behov, som chaufføren skal kende til, skal dit barns institution angive det ved bestilling af kørslen.
Kan mit barn møde chaufføren før første kørsel?  Hvis institutionen vurderer, at der er behov for det, kan chaufføren tage kontakt til jer for at introducere sig selv og skabe tillid.

Kan mit barn blive kørt sammen med andre, som det ikke kender? 

Der er indgået fælles kontrakter for Børn & Unge og Sundhed & Omsorg. Det betyder, at børn og ældre kan blive kørt sammen. Det betyder også, at børn fra forskellige institutioner kan blive kørt sammen.

Hvem tilvejebringer barnesæde?

Er dit barn under 7 år eller har det brug for barnesæde af fysiske årsager, skal du selv tilvejebringe et barnesæde.

Undtaget herfra er Sproggruppen, der udlåner siddepude.

Hvem bestiller kørslen?

Institutionen bestiller den faste kørsel imellem hjemmet og daginstitution/skole/sfo/klub og aflastning.

Hvis dit barn har en ad hoc bevilling til fysioterapi, svømning eller lignende, skal du selv bestille kørslen ved vognmanden.

Hvad er fristen for at give besked om ændringer? 

Hvis dit barns faste kørsel skal ændres eksempelvis på grund af ferie, skal du hurtigst muligt give besked til institutionen. Så ændrer de bestillingen til vognmanden. 

Hvem skal have afbud ved sygdom?

Hvis dit barn er sygt og ikke skal køres samme dag, skal du give besked både til vognmanden og til institutionen enten via sms, mail eller telefonbesked.

Er der givet afbud senest en time før den planlægte afhentning, skal der ikke falde betaling for turen. Institutionen sørger for at slette de aflyste ture fra oversigterne til vognmanden, så derfor er det vigtigt også at give dem beskeden.

Hvordan sker der aflysning på grund af sne?   Via viborg.dk kan man tilmelde sig en vintertjeneste, hvor man får en sms ved aflysning. 
Hvordan får jeg at vide, hvornår mit barn bliver hentet?  Du får besked af vognmanden, som har fået dine kontaktoplysninger af dit barns institution. 
Har vognmanden et råderum i forhold til afgang og ankomst? 

Kørslen skal gennemføres på de tidspunkter, som er anført i bestillingen.

Skulle der undtagelsesvist ske afvigelser på grund af trafikale forhold o.l., må forsinkelsen ikke overstige 10 minutter.

Kan jeg ændre mit barns kørsel, så det for eksempel bliver kørt hjem til dets bedsteforældre? 

Bliver dit barn kørt på en bevilling efter Serviceloven, står der i bevillingen, hvor barnet skal køres til og fra.

Får dit barn kørsel til og fra skole eller dagtilbud, har det ret til kørsel imellem CPR-adressen og skolen/dagtilbuddet.

Hvordan afregnes kørslen? Vognmanden får en fast kilometerpris for den korteste rute imellem afgangs- og ankomststedet via Google Maps

 

 

Sidst opdateret: 10.08.2019